Dzięki legalizacji mojej działalności w Polsce, mogę teraz występować jako podwykonawca przy dużych inwestycjach. Lepsze pieniądze i bezpieczeństwo.

Завдяки моїй легалізації діяльності в Польщі, я можу тепер виступати як субпідрядник при великих інвестиціях. Кращі гроші і безпека.