Zarejestrowali dla mnie spółkę na początku tamtego roku. Wszystko przebiegło bezproblemowo i już od ponad roku cieszę się swoją spółką w Polsce.

Зареєстрували для мене спілку на початку того року. Все пробігло без проблем і вже од понад року я тішусь своєю спілкою в Польщі.