Otwarcie działalności gospodarczej w Polsce nie jest drogie. Sam wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Miasta i Gminy jest darmowy. Nie ponosi się żadnych kosztów urzędowych wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jedyne koszty urzędowe, jakie mogą powstać w trakcie otwierania jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce to koszty związane z uzyskaniem wpisu do rejestru podatników VAT. Koszt taki to urzędowo 170,00 złotych.

Obywatel Ukrainy może jednak ponosić dodatkowe koszty związane z tłumaczeniem przysięgłym dokumentów ukraińskich. Polskie urzędy przyjmują dokumenty sporządzone wyłącznie w języku polskim, więc istnieje konieczność dokonania tłumaczeń tych dokumentów z języka ukraińskiego na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kosztem jest także koszt naszej pomocy prawnej w przeprowadzeniu rejestracji firmy w Polsce dla obywatela Ukrainy i pomoc w rejestracji we wszystkich urzędach (Urzędy Miasta i Gminy, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Statystyczny itp.). Jest to koszt 1.000,00 złotych netto (1.230,00 złotych brutto). Koszt ten można jednak wpisać w koszty nowej firmy przez co odzyskuje się pełną kwotę VAT i zmniejsza się podstawę opodatkowania.