Koszt rejestracji spółki z o.o. w Polsce:

Warunki do wyliczeń ceny rejestracji sp. z o.o. w Polsce

Koszt rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zależy od wielu czynników. Część opłat jest stała, część natomiast zależy od wysokości kapitału zakładowego spółki. Na potrzeby wyliczeń przyjęto, że spółka z o.o. jest spółką jednoosobową (posiada tylko jednego wspólnika) i ma kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych. Przy takich założeniach, koszt rejestracji sp. z o.o. w Polsce kształtuje się następująco:

  • Tłumaczenia przysięgłe dokumentów udziałowca 200,00 zł + 23% VAT = 246.00 zł
  • Taksa notarialna od umowy spółki 160,00 zł + 23% VAT = 196,80 zł
  • Dwa odpisy umowy (5 stron każda) 6,00 zł x 5 x 2 = 60,00 + 23% VAT = 73,80 zł
  • Poświadczenie notarialne podpisów 20,00 zł + 23% VAT = 24,60 zł
  • Podatek od czynności cywilno-prawnych 5.000,00 zł x 0.5% = 21,00 zł
  • Opłata sądowa za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców 500,00 zł
  • Opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100,00 zł
  • Zaświadczenie o rejestracji jako podatnik VAT czynny 170,00 zł
  • Wynagrodzenie prawników 2.000,00 zł +23% VAT = 2.460,00 zł

SUMA: 3.231,00 zł netto +561,20 zł VAT = 3792,20 zł brutto