Korporacja Prawna PR Consulting nawiązała współpracę z bankiem w Księstwie Liechtenstein. Dzięki tej współpracy możemy zaoferować klientom korporacji a także klientom Ukraina Forum możliwość założenia rachunków bankowych w tym najbardziej przyjaznym dla bankowości kraju.

Księstwo Liechtensteinu to małe górskie państwo położone w zachodniej Europie. Księstwo Liechtensteinu graniczy z dwoma krajami: Szwajcarią i Austrią. Stolicą Księstwa Liechtensteinu jest miasto Vaduz. Księstwo Liechtensteinu jest krajem podwójnie śródlądowym. Liechtenstein należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i do strefy Schengen. Księstwo Liechtensteinu pod względem ustrojowym stanowi monarchię konstytucyjną. Językiem urzędowym Księstwa Liechtenstein jest niemiecki. Księstwo Liechtensteinu jest jednym z najbogatszych krajów świata. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca Liechtensteinu wyniósł w 2009 roku USD 89.400,00. Księstwo Liechtensteinu, ze względu na bardzo niskie obciążenia podatkowe oraz wyjątkowo liberalną politykę względem depozytów bankowych, jest uważany za raj podatkowy.

Współpraca, jaką zawiązaliśmy umożliwia klientom KPPRC otwieranie kont bankowych i dostęp do narzędzi inwestycyjnych we współpracującym banku w Księstwie Liechtensteinu. Rachunek bankowy może zostać otworzony przy minimum formalności na podstawie notarialnie potwierdzonych dokumentów i w sposób korespondencyjny dla klientów posługujących się paszportami Unii Europejskiej. Założenie konta bankowego w Księstwie Liechtenstein wiąże się również z niewielkim jak na Liechtenstein zaangażowaniem środków finansowych. Lokalne prawo bankowe i przepisy bankowe zapewniają klientom banku w Liechtensteinie wyjątkowo wysoki poziom poufności zgromadzonych środków. Rachunek bankowy w Liechtensteinie gwarantuje także bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Takie konto bankowe dodatkowo umożliwia redukcji obciążeń podatkowych z tytułu zysków kapitałowych. W celu nawiązania rozmów o otwarciu rachunku bankowego w Księstwie Liechtensteinu, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: biuro[at]prconsulting.com.pl.