Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce (spółka z o.o. lub sp. z o.o.) może być założona w każdym dowolnym celu, który jest prawnie dopuszczalnym. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce jest osobą prawną co oznacza, że ma własną osobowość prawną. Spółkę z o.o. w Polsce może założyć jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Procedura rejestracji spółki z o.o. w Polsce

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy:

  • sporządzić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego. Koniecznie przed notariuszem w Polsce;),
  • wpłaci kapitał zakładowy spółki z o.o. w Polsce. Minimalny kapitał zakłaądowy w Polsce to 5.000,00 złotych;
  • powołać organy spółki takie jak prezes półki, dyrektor spółki, zarząd spółki;
  • zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce.

Wniosek o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z tym wnioskiem składa się także formularze w postaci załączników:

  • KRS-WE – dotyczacy wspólników spółki z o.o. w Polsce;
  • KRS-WM – z danymi o przedmiocie działalności spółki z o.o. w Polsce;
  • KRS-WK – o osobach uprawnionych do reprezentowania spółki z o.o. w Polsce.

Z chwilą rejestracji spółki z o.o. w Polsce w Krajowym Rejestrze sądowym (rejestrze spółek) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną.

Opodatkowanie polskiej spółki z o.o.

Spółka jest opodatkowana podatkiem CIT (czyli podatkiem dochodowy dla osób prawnych). Dochód spółki opodatkowany jest na poziomie spółki.

Zobowiązania właścicieli spółek z o.o. w Polsce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem (majątkiem spółki) bez ograniczeń. Wspólnicy (właściciele) nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki.