Спілка з o.в. у Польщі як спосіб на польську візу для громадянина України

Громадянин України, який веде в Польщі господарську діяльність через спілку з обмеженою відповідальністю, може зробити візу до Польщі на підставі ведення згаданої господарської діяльності.

Поза основним комплектом необхідних документів до отримання візи в Польщі, в консульстві Польщі слід представити документи, які підтверджують ведення господарської діяльності в Польщі, наприклад в разі спілок з o.в. документ яким є запис до Державного Судового Реєстру. Може то бути також підтверджена нотаріально угода спілки з o.в. або також хоч би довідка з фінінспекції про його залягання з податками в Польщі.

Слід однак пам’ятати, що віза до Польщі не може бути видана у зв’язку з планами громадянина України ведення господарської діяльності через спілку з o.в. в Польщі, хіба що громадянин України доведе свій план і виявить необхідність виїзду до Польщі в цілях, пов’язаних з цією господарською діяльністю. У такому разі, то консул вирішуватиме, чи представлені докази достатні, щоб видати візу. Із заснування в першу чергу реєструється спілку з o.в. для українського громадянина а потім лише вноситься в Консульстві про візу для українського громадянина.

Слід також мати на увазі, що комплект необхідних документів до складення пропозиції про візу може відрізнятися в залежності від консульської установи РП на Україні. Перед складенням документів на отримання візи до Польщі рекомендований є контакт з відповідною консульською установою Польщі на території України з метою отримання повної інформації про процедури і необхідні документи до отримання візи в Польщу.

Спілка з o.в. у Польщі є способом на отримання дозволу на тимчасове проживання для громадянина України.

Громадянин України, що перебуває в Польщі і веде господарську діяльність через свою спілку з o.в., може клопотатися про дозвіл на тимчасове проживання в Польщі. Громадянин України, що клопочеться про дозвіл на тимчасове проживання може засновувати і вести господарську діяльність тільки у формі спілки з обмеженою відповідальністю.

Громадянин України, власник товариства, що виконує або задумує виконувати роботу мусить удоводнити, що діяльність цієї спілки з o.в. є або буде вигідна для польської економіки тобто наприклад мусить виявити, що вона сприяє зростанню інвестицій в Польщі, трансферу технології до Польщі, впровадження вигідних інновацій до Польщі або творення нових робочих місць в Польщі і представити підтверджуюче ці факти документи. На практиці істотним критерієм, підтверджуючим цей факт, задокументовано працевлаштування громадянином України у своїй спілці з o.в. принаймні двох польських громадян.