Każdy cudzoziemiec może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce. Dotyczy to także obywateli Ukrainy.

Obywatel Ukrainy, przebywający w Polsce nielegalnie nie może zakładać i prowadzić działalności gospodarczej. Musi to być albo obywatel Ukrainy, który przebywa w Polsce legalnie albo obywatel Ukrainy, który nie wjechał jeszcze na terytorium Polski. Zarejestrować spółkę z o.o. może również osoba przebywająca na terytorium Ukrainy.

Obywatel Ukrainy, bez prawa pobytu, bez prawa pracy i bez wizy może założyć w Polsce spółkę z o.o. – nie ma konieczności posiadania żądnych dodatkowych zezwoleń czy pozwoleń.

Aby otworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce, obywatel Ukrainy musi być pełnoletni. Musi mieć także pełną zdolność do czynności prawnych. Nie musi mówić w języku polskim – wszystkie dokumenty mogą być sporządzone w dwój językach: polskim i ukraińskim bądź rosyjskim. Konieczne jest jednak posiadanie ważnego paszportu. Obywatel Ukrainy nie może też być skazany w Polsce za przestępstwa gospodarcze ani też nie może posiadać zakazu wjazdu na terytorium Polski.